Kommunal författningssamling (inaktuell 2021-04-16)

I Höganäs kommuns författningssamling finns reglementen gällande arbetsordningar, bolagsordningar, lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen