Planer

En plan beskriver de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras av varje på området kompetent person.

Åtgärderna beskrivs i detalj så att de säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör dem.

Klicka nedanför att se våra planer.

Planer

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: