Riktlinjer

Riktlinjer ger ett konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras och hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Riktlinjerna lägger ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

Nedan hittar du information om kommunens riktlinjer.

Riktlinjer

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: