Rösta på valdagen 11 september

Lokalerna är öppna på valdagen den 11 september 2022 mellan klockan 08.00–20.00. Det står på ditt röstkort i vilken vallokal du röstar på valdagen.

Valdistrikt

Vallokal

Nyhamn V

Nyhamnsskolan (matsalen)

Nyhamn Ö

Brunnby - Nyhamnsskolan (gymnastiksalen)

Jonstorp V - Ingelsträde

Jonstorpsskolan (gymnastiksalen)

Jonstorp Ö

Jonstorpsskolan (matsalen)

Höganäs NV

Räddningstjänstens idrottshall

Höganäs NÖ - Väsby

Tivolihuset (ingång verandan)

Höganäs C

Brukshallen

Höganäs S

Kullagymnasiet

Höganäs SÖ

Tivolihuset (ingång huvudentrén)

Höganäs Ö

Äventyrets förskola

Lerberget N

Lerbergsskolan (matsalen)

Lerberget S

Lerbergsskolan (biblioteksentrén)

Viken N

Vikenskolan ("gamla gymnastiksalen")

Viken Ö

Vikenskolan ("nya gymnastiksalen")

Viken S

"Bäckaskolan"

Att rösta i din vallokal på valdagen - information på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen