Om visionen

Kommunen har en vision som är uppbyggd av fem visionsbyggstenar, ett befolkningsmål och en övergripande devis "Höganäs - väl värt att investera i". På resan mot visionen tar vi hjälp av 8 strategier som ska styra oss i rätt riktning mot visionen. Resan kallar vi "från kol till diamant".

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: