Varför har vi en vision?

Varför har vi en vision? För att säkerställa att kommunen har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har det tagits fram en vision för åren 2015-2025.

Det finns en politisk enighet kring arbetet med dessa frågor. Höganäs folkvalda företrädare har gemensamt satt upp vision och mål för arbetet. Den arbetsmodell som använts i visionsprocessen bygger på de framtida förändringar i omvärlden som vi känner till (detta BÖR vi göra), de unika och fördelskapande tillgångar som vi har (detta KAN vi göra) skapar Höganäs vision (detta VILL vi göra). I dessa tre perspektiv har robusta strategier tagits fram som möter BÖR, leder mot VILL och tar stöd i KAN.

I visionsarbetet har Höganäs fördelar och unika tillgångar som vi ska dra nytta av, vårda och utveckla, identifierats. Dessa utgör en positiv grund som politiker, tjänstemän och näringsliv hade med sig när gruppen arbetade med att ta fram visionsbyggstenarna.

Unika tillgångar
Höganäs-andan
I Höganäs finns en anda som säger att allt är möjligt. Det gäller den utvecklingsdrivande politiken, med stor vilja och viss kaxighet, men stannar inte där. Här finns framtidstro och engagemang bland medborgare, företag och föreningar som fungerar som ambassadörer för kommunen.

De kända varumärkena
I Höganäs finns många starka varumärken, bland annat:

  • Kullabygden är känt för sin unika och dramatiska natur.
  • Kommunen är Sveriges keramikbygd.
  • De många konstnärerna skänker kulturvärde till kommunen
  • Höganäs AB är ett internationellt känt varumärke inom högteknologisk och kunskapsintensiv industri.
  • Höganäs och Kullabygden – besöksdiamant med destinationspotential
  • I Höganäs och Kullabygden finns vad en livsnjutande besökare vill ha, med allt från vinodlingar, gårdsbutiker och handel till småstadsliv inom cykelavstånd.
  • Kullabygden erbjuder en unik miljö med spännande upplevelser och dramatiskt skiftande natur.

Fördelar
Boendekvalitet i bebyggelsen
Höganäs är en trygg kommun med hög mysfaktor. Här finns livskvalitet för boende med närhet mellan byarna och tätorten. I Höganäs kan man leva det goda livet i en naturnära miljö, dessutom med närhet till större städer.

Det geografiska läget
Höganäs ligger i Öresundsregionen granne med Helsingborg, men även relativt nära till storstaden Malmö/Lund och i förlängningen Köpenhamn tack vare bra kommunikationer. Det finns även en närhet till omvärlden som relativt enkelt kan nås med flyg.

Stabilt näringsliv
Ett antal större företag som varit med länge ger stadga åt näringslivet, som även är mångfacetterat med hög kunskapsintensitet. Företagsklimatet präglas av samarbete och öppen kommunikation.

Vattenläget
Höganäs ligger vackert beläget vid vattnet. Den fem mil långa kuststräckan erbjuder vackra stränder, dramatisk natur och pittoreska småbåtshamnar. Detta innebär rekreations- och badmöjligheter – till och med mitt i staden. Hamnen är en mötesplats med utvecklingsmöjligheter.

Stark ekonomi
Höganäs är en välskött kommun med god ekonomi. Kommunen hushåller med resurser och lånar inte till investeringar, vilket innebär robusthet, självständighet och utrymme att förbättra förutsättningarna ytterligare.

Rikt upplevelseutbud
I Höganäs finns saker att göra. Det finns många varierande aktiviteter i form av kultur, handel, föreningsliv och idrott – både i Höganäs och i hela Öresundsregionen. Upplevelserna skapar möten.

Våra 5 visionsbyggstenar berättar om var vi VILL vara 2025

Full fart inom och till Höganäs
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

Internationell kunskapskraft
Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet.

Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar ”the best and the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialiseringar.

Upplevelsemotorn Höganäs
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av.

Växande småstadscharm
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten och närheten finns kvar 2025.

Långsiktigt hållbart Höganäs
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i Höganäs.

2012 gjordes en omvärldsanalys som användes som utgångspunkt för arbetet med att ta fram visionsbyggstenar, tillgångar och strategier. Vilka utmaningar finns och påverkar Höganäs kommuns möjligheter att fortsätta vara en attraktiv kommun att bo, leva och driva företag i 2025?

Omvärldsanalysen sammanfattas i fem trender, utmaningarna som identifierades var:

1. Höganäs behöver vara uppkopplat mot växande storstäder som Malmö/Lund och Köpenhamn.

2. Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor.

3. Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

4. Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former.

5. Höganäs behöver hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande bransch som professionaliseras snabbt.

Hela omvärldsanalysen kan hittas i rapporten Höganäs 2030 – sammanställning av analys och framtidsseminarium 14 maj 2012.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: