Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Sociala medier

Höganäs kommun är aktiv i flera olika sociala kanaler. Vissa är till för att sprida samhällsnyttig information, andras syfte är att visa upp vår vackra kommun och alla smulturonställen som gömmer sig i Kullabygden.

Varför finns vi på sociala medier?

Sociala medier är plattformar som används för att kommunicera med många människor samtidigt. Vi använder oss av olika plattformar för olika ändamål, för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att finnas tillgängliga i sociala kanaler för våra medborgares skull. Här kan vi föra både dialog och samverkan och få ut information på ett snabbt sätt.

Våra sociala medier

Övriga sociala medier

 • ER-Höganäs
 • ER-Nyhamn
 • ER-Lerberget
 • ERung-Viken
 • ER-ungjonstorp
 • ERung
 • ER-Nyhamn
 • ER-unglerberget
 • ER-Viken
 • ER-Jonstorp

Kommentarer på våra sociala medier får inte innehålla:

 • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • Svordomar eller obscena ord
 • Kommersiella budskap eller reklam

Våra riktlinjer

Höganäs kommun har olika riktlinjer kring användandet av sociala medier. Utöver våra egna riktlinjer styrs vårt kommunikativa agerande utifrån dessa lagar:

 • Offentlighetsprincipenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär att alla myndigheter är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar, så snart det är möjligt, till den som begär det, såvida inte handlingarna är sekretessbelagda.
 • Yttrandefriheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterinnebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten kompletterar yttrandefriheten. Den innebär att alla vi anställda får lämna uppgifter till massmedia, i syfte att de ska publiceras.
 • Personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster syftar till att värna om den personliga integriteten. PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text som bild, läggs ut på Internet, om inte berörd person gett sitt samtycke skriftligt eller muntligt. Undantag görs för namnuppgifter som publiceras enbart i litterära, konstnärliga eller journalistiska sammanhang.
 • Offentlighets- och sekretesslagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteranger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det gäller till exempel sådant som ska skydda enskilda människor inom socialtjänsten. Alla uppgifter om en persons sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga, ekonomiska och sociala förhållanden är sådant som lagen kallar hälsotillstånd eller personliga förhållanden.
Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: