Grafisk profil & logotyp

Manualen för Höganäs kommuns grafiska profil visar hur Höganäs kommuns kommunikation ska se ut rent visuellt. Manualen kan användas som en handbok med råd och tips.

Dokumentet är ett levande dokument som kommer att förändras över tid.
Den grafiska profilen gäller inte de kommunala bolagen och Kullagymnasiet.

I manualen beskrivs bland annat

  • hur kommunens logotyp ska användas
  • vilka typsnitt, färger och grafiska delar som får användas
  • hur bild och rörliga bilder ska användas
  • hur de olika delarna ska anpassas för bättre tillgänglighet.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: