Höganäs kommuns sociala medier

Höganäs kommun är aktiv i flera olika sociala kanaler.

Vissa är till för att sprida samhällsnyttig information, andras syfte är att visa upp vår vackra kommun och alla smulturonställen som gömmer sig i Kullabygden.

Varför finns vi på sociala medier?

Sociala medier är plattformar som används för att kommunicera med många människor samtidigt. Vi använder oss av olika plattformar för olika ändamål, för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att finnas tillgängliga i sociala kanaler för våra medborgares skull. Här kan vi föra både dialog och samverkan och få ut information på ett snabbt sätt.

Höganäs kommun har olika riktlinjer kring användandet av sociala medier. Utöver våra egna riktlinjer styrs vårt kommunikativa agerande utifrån dessa lagar:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap eller reklam

Facebook

Alla våra konton på Facebook

Instagram

Se våra Instagramkonton

Film & Youtube

Se alla våra på Youtube-konton

LinkedIn

Se våra LinkedIn-konton

Snapchat

Se våra konton på Snapchat

Soundcloud

Se våra konton på Soundcloud

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: