Instagram

Många avdelningar på Höganäs kommun är flitiga användare av Instagram - ett sätt att visa upp vår vardag och vad som händer ute i våra verksamheter. Här hittar du en lista på aktiva konton inom kommunen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: