Infartsskyltar

Kommunens digitala infartsskylt finns längs väg 111 vid Grå läge, strax innan Viken.

Vill du ha ett budskap på skylten?

Tänk på att budskapet ska röra ett evenemang som äger rum inom kommungränsen och är av intresse för allmänheten. Budskapet får inte innehålla reklam för företag eller produkter och inte heller röra politiska eller religiösa arrangemang. Däremot kan kommersiella arrangemang av större dignitet exponeras.

Skylten får max uppdateras tre gånger i veckan enligt Trafikverkets regler.

Lämna förslag på budskap för våra infartsskyltar

Använd vår e-tjänst för att lämna förslag på budskap till vår digitala infartsskylt. Höganäs servicecenter tar ställning till om budskapet får utrymme eller inte.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: