Infartsskyltar

Kommunens digitala infartsskyltar finns längs väg 111 vid Grå läge, strax innan Viken samt vid väg 112 strax innan Farhult.

Vill du ha ett budskap på skyltarna?

Tänk på att budskapet ska röra ett evenemang som äger rum inom kommungränsen och är av intresse för allmänheten. Budskapet får inte innehålla reklam för företag eller produkter och inte heller röra politiska eller religiösa arrangemang. Däremot kan kommersiella arrangemang av större dignitet exponeras.

Skyltarna får max uppdateras tre gånger i veckan enligt Trafikverkets regler.

Lämna förslag på budskap för våra infartsskyltar

Använd vår e-tjänst för att lämna förslag på budskap till våra digitala infartsskyltar. Höganäs servicecenter tar ställning till om budskapet får utrymme eller inte.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: