Trygghet, säkerhet och krisberedskap

Kommunens krisberedskap

Läs mer om Höganäs kommuns krisberedskaper

Räddningstjänsten

Läs mer om Räddningstjänsten i Höganäs kommun

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter används till information och stöd vid större kriser. Läs mer här.

Din egen krisberedskap

Läs mer om krisberedskap och vad du ska tänka på att ha i ditt hem

Kamerabevakning

Läs mer om kamerabevakning i Höganäs kommun

Otrygg plats

Klicka här för att upplysa oss om en plats som du upplever som otrygg kommunen

Om elbristen kommer

Läs mer om hur kommunen jobbar med beredskap om det blir elbrist i landet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: