Trygghet, säkerhet och krisberedskap

I Höganäs arbetar vi med att skapa en trygg och säker kommun.

Klicka vidare för mer information om hur vi arbetar med följande ämnen.

Om elbristen kommer

Läs mer om hur kommunen jobbar med beredskap om det blir elbrist i landet.

Vi minskar elförbrukningen

Kommunen tar sitt ansvar för att minska belastningen på elnätet. Läs mer här.

Krisberedskap

Läs mer om Höganäs kommuns krisberedskaper

Krisberedskap i hemmet

Läs mer om krisberedskap och vad du ska tänka på att ha i ditt hem

Brottsförebyggande arbete

Läs mer om Höganäs kommuns brottsförebyggande arbete

Otrygg plats

Klicka här för att upplysa oss om en plats som du upplever som otrygg kommunen

Kamerabevakning

Läs mer om kamerabevakning i Höganäs kommun

Räddningstjänsten

Läs mer om Räddningstjänsten i Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen