Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De ska skydda mot stötvåg, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Skyddsrum i Höganäs kommun

Du tillhör inget särskilt skyddsrum. Skulle en situation uppstå där skyddsrum behöver användas beger du dig till det som finns närmast. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller en karttjänst med en sökfunktion för att hitta till ditt närmaste skyddsrum.

Skyddsrumskartan - MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägare med skyddsrum

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att underhålla det skyddsrum du eventuellt har. För vissa åtgärder kan du få ersättning från staten, andra åtgärder kan du behöva stå för själv. Om en kontroll visar på brister blir du ålagd att åtgärda dessa. Det är MSB som är ansvarig myndighet för skyddsrumskontroller.

Skyddsrum: frågor och svar för fastighetsägare - MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användning av skyddsrum i fredstid

Du får använda skyddsrum till annat i fredstid, exempelvis till lägenhetsförråd. Men det får inte ta längre tid än två dygn att återställa utrymmet till skyddsrum, och återställandet ska kunna utföras av dem som skall använda skyddsrummet.

Frågor och svar om skyddsrum - MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: