Trygghetspunkter

Trygghetspunkter används vid extraordinära händelser, till exempel vid allvarliga olyckor, oväder eller utrymningsbehov. I sådana situationer kan det uppstå ett behov av hjälp och stöd av olika slag för invånarna. För att möta dessa behov har Höganäs kommun inrättat samlings- och informationsplatser, så kallade trygghetspunkter.

Trygghetspunkter i Höganäs kommun

Om trygghetspunkterna behöver öppnas meddelas detta via kommunens hemsida, kommunens Facebooksida, anslag vid trygghetspunkterna, Sveriges radio P4 och/eller via krisinformationsnummer 113 13.

Plats

Adress

Ort

Bruksskolan, Brukshallen

Centralgatan 10,

Höganäs

Jonstorpskolan

Revavägen 3

Jonstorp

Kullagymnasiet, gymnastiksalen

Långarödsvägen 30

Höganäs

Lerbergsskolan, gymnastiksalen

Skördevägen 155

Lerberget

Nyhamnskolan, gymnastiksalen

Eleshultsvägen 24

Nyhamnsläge

Vikenskolan, gymnastiksalen

Bokvägen 18

Viken

Vid en händelse av större karaktär kan även följande punkter aktiveras:

  • Höganäs Sportcenter, Friluftslägen 10, Lerberget
  • Utvecklingscentrum (UC), Verkstadsgatan 13, Höganäs
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: