Vädervarningar

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, övervakar vädret i Sverige dagligen. En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att varna för oväder, för att skydda liv och egendom.

Nytt varningssystem

Sedan oktober 2021 använder SMHI ett nytt vädervarningssystem. Det innebär att varningar utfärdas utifrån vilka konsekvenser eller störningar som vädret kan skapa i samhället. Inte som tidigare utifrån vissa fastställda nivåer av snö, regn eller vind. I det nya systemet kan till exempel 20 millimeter snö inom 12 timmar ge olika olika varningsnivåer bereonde på var i landet snön faller eller när på året det sker. Ett kraftigt snöfall i november i en större stad i södra Sverige får helt andra konsekvenser än om det skulle ske mitt i vintern i norra lapplandsfjällen.

I samband med övergången till det nya systemet bytte SMHI även ut de gamla varningsklasserna 1, 2 och 3 mot gul, orange och röd, där röd är allvarligast.

Gul varning

Gul varning:

Vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt. De som bor eller vistas i utsatta områden eller tillhör en riskgrupp bör vidta förebyggande åtgärder.

Detta bör du tänka på:

  • Följ väderutvecklingen extra noggrannt.
  • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område.
Varning orange

Orange varning:

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Detta bör du tänka på:

  • Undvik att exponera dig för vädret.
  • Vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.
Röd varning

Röd varning:

Vid röd varning kan väderläget medföra stor fara för allmänheten, mycket allvarliga skador på egendom och miljö och omfattande störningar. Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet.

  • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
  • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

SMHI varnar för många olika typer av väderhändelser som till exempel vind, regn, halka, höga vattenflöden eller höga temperaturer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: