Namn (Sidans namn)

Kontakta kommunen

Roll eller funktion

Höganäs servicecenter

Telefon 1

042-33 71 00

E-post

kommunen@hoganas.se

Besöksadress

Stadshuset Centralgatan 20

Postadress

263 38 Höganäs

Övrigt

Telefontid Höganäs servicecenter
Måndag-fredag 08.00 - 16.00
Vardag innan helgdag 08.00 - 15.00
Besökstider Höganäs servicecenter
Måndag-fredag 08.00 - 17.00
Vardag innan helgdag 08.00 - 15.00

Mer information


Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.