Namn (Sidans namn)

Tillgänglighetssamordnare

Roll eller funktion

Tillgänglighetssamordnare

Telefon 1

042-33 78 40

Telefon 2
Telefon 3
E-post

anna.pihlqvist@hoganas.se

Besöksadress

Köpmansgatan 10

Postadress

263 38 Höganäs

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.