Ukraina och läget i omvärlden

Här hittar du information och länkar om omvärldsläget, vad kommunen gör just nu, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till och vart du kan vända dig för att få stöd med att hantera stress och oro.

Hur förberedd är kommunen på att ta emot flyktingar?

Höganäs kommun har löpande dialoger med Migrationsverket och Länsstyrelsen. På begäran av Migrationsverket har kommunen iordningställt ett antal evakueringsbostäder för flyktingar från Ukraina. Det är Migrationsverket som tilldelar platserna.

Kommunens ansvar

Det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingar från Ukraina, inklusive boende och ekonomiskt stöd. Kommunen ansvarar däremot för ensamkommande barn. Vi har också ansvar för att barn under 18 år ska gå i skolan när de har kommit till Sverige. Sedan tidigare har vi när det gäller förskola och skola en organiserad mottagningsenhet för nyanlända.

Läs mer om mottagningsenhetens verksamhet

Det här gäller för flyktingar från Ukraina

Information från Migrationsverket

På Migrationsverkets webbplats hittar du information om vad som gäller för de flyktingar som tagit sig hit från Ukraina.

Information om vad som gäller för flyktingar som tagit sig hit från Ukraina - Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne har sammanställt vanliga frågor och svar som riktar sig till skåningar som vill hjälpa flyktingar från Ukraina.

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina - Länsstyrelsen Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Migrationsverket har på sin webbplats information för personer som flytt från Ukraina på både engelska, ryska och ukrainska.

Till Migrationsverkets flerspråkiga informationssida på www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Alla flyktingar med pass/id-handlingar från Ukraina får resa med Skånetrafiken utan biljett.

Läs mer på Skånetrafikens hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till enligt lag. Det gäller både personer som berörs av EUs direktiv om massflykt och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU.

Läs mer på Region Skånes hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har fritidsprojekt som riktar sig till nyanlända barn, unga och familjer.

Kontakta Linda Franzon för mer information.

Hur du som frivillig kan hjälpa till

Många vill just nu engagera sig för att hjälpa drabbade från Ukraina. Så här kan du gå till väga om du vill hjälpa till.

Anmäl dig som volontär hos kommunens volontärcenter

Höganäs kommun vill ta emot de ukrainska flyktingarna på ett riktigt bra sätt. Vi vet i dagsläget inte exakt hur behovet kommer se ut, men du får gärna anmäla ditt intresse för att vi snabbt ska kunna kommunicera med dig när ett behov uppstår.

Läs mer om volontärcenter och anmäl ditt intresse här.

Vi kan i kommunen inte ta emot förslag om privata boenden för flyktingar. Det är Migrationsverket som ansvarar för boende till flyktingar, men de tar inte heller emot förslag om privata boenden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som privatperson redan har erbjudit bostad till eller tagit emot flyktingar från Ukraina och inte längre har möjlighet att hjälpa dem med boende behöver de vända sig till Migrationsverket.

Ideella initiativ

Den ideella föreningen Beredskapslyftet driver sidan tryggstartisverige.se som vänder sig till privatpersoner och företag som vill erbjuda boende till flyktingar från Ukraina.

Till sidan www.tryggstartisverige.se Länk till annan webbplats.


Krisberedskap och totalförsvarsplikt

Kommunen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld och vidtar åtgärder om så behövs. Vi arbetar långsiktigt med krisberedskap och totalförsvarsplanering och deltar i olika samverkansforum med andra myndigheter och aktörer. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förslag på saker som är bra att ha hemma om en kris kommer. På deras webbplats finns även en filmsamling om hemberedskap. Länkarna nedan går till MSB:s webbplats.

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.

Läs mer om vad totalförsvarsplikt innebär på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många har frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanfattat information angående skyddsrum på sin webbplats.

Information om skyddsrum på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas fyra gånger om året. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Testerna görs klockan 15.00 vid dessa datum under 2022:

  • 7 mars
  • 13 juni
  • 5 september
  • 5 december

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen som man läser på nätet kommer ifrån. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. På webbplatsen krisinformation.se förmedlar myndigheter och andra ansvariga information i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen