Ansök till Kullagymnasiets mentorsprogram

Syftet med mentorsprogrammet är att det ska stärka Kullagymnasiets elevers och ge förutsättningar för kommande karriär/arbetsliv och studier– och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Mentorsprogrammet ska stärka Kullagymnasiets elevers förutsättningar för kommande karriär/arbetsliv och studier– och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Vi vill förbereda våra elever på yrkeslivet genom personlig utveckling, där mentorer och elever får möjlighet att träffas för att ta del av varandras erfarenheter.

Läs mer om mentorsprogrammet här.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen