Elever deltog i internationellt FN-rollspel

I veckan deltog elever från samhällsprogrammet i det internationella FN-rollspelet EGMUN på Espergaerde Gymnasium og HF utanför Helsingör.

Den 10 till den 13 november deltog Alva, Annie och Ellen i SA3b i det internationella FN-rollspelet EGMUN på Espergaerde Gymnasium og HF utanför Helsingör. Sammanlagt spelade cirka 185 elever från skolor i Sverige, Danmark, Belgien och Italien i ett rollspel med temat "Hållbar utveckling".

Som deltagare i ett FN-rollspel får eleverna rollen som ambassadör för ett land i uppdrag att åka på ett simulerat FN-möte där du tillsammans med delegater från andra länder förhandlar och debatterar aktuella globala frågor. FN-rollspel ger på så sätt ökad kunskap och ökat engagemang för såväl FN:s arbete som för skilda länders perspektiv i internationell politik.

Våra elever ingick i den saudiarabiska delegationen och skrev tillsammans med sina kommissionskollegor fram flera resolutioner om kvinnorättigheter, klimat och migration.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen