Elever till semifinal i "Unga forskare"

Sara Arneberg och Erik Pettersson i NA3 har gått vidare till semifinal i "Unga forskare" med sina gymnasiearbeten.

Sara Arnebergs arbete handlar om astronomi och heter "Fotometrisk analys av stjärnan Hilt 1089". Hon deltog vid rymdforskarskolan och fick där kontakter som gjorde detta arbete möjligt.

Erik Petterssons arbete heter "Populationsdynamik i Ekosystem". I arbetet har han skapat en datorsimulering som försöker efterlikna beteendet hos växter, växtätare och rovdjur. Utifrån detta undersöker han hur populationsstorlekarna förändras om man ändrar de olika organismernas egenskaper.

Vi önskar er lycka till i semifinalen!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen