Nyheter - Kullagymnasiet

- Kullagymnasiet

  • Beslut om gymnasieskola

    Under torsdagens möte i kommunfullmäktige fattades beslut om att en ny byggnad för gymnasiestudier ska byggas i Höganäs. Placeringen ska vara central i närheten...