Skolverket uppmärksammar lyckat läsprojekt

Kullagymnasiet startar läsåret med läsprojektet ”Bada i böcker”. Syftet med projektet är att våra elever ska öka sin läsning av skönlitteratur för både lärande och lust samt att våra elever ska möta många olika läsande förebilder. De första tre veckorna startar vi med en liten frukost samt 30 minuters läsning på schemat. I år uppmärksammas projektet av Skolverket som vill lyfta läsprojektet och sprida vårt exempel till andra skolor.

”Bada i böcker” startade som ett samverkansprojekt mellan svensklärarna på Kullagymnasiet, mediateket, huvudbiblioteket i Höganäs och hela Kullagymnasiet. Bakgrunden var 2012 års litteraturutredning som visade på minskad läsning av skönlitteratur och man ville att denna trend skulle brytas senast 2018 genom läslyft och olika insatser för att främja läsning.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen