Inspirerande teknikdag

Varje termin genomförs teknikdagen för att upplysa och inspirera teknikeleverna från urskurs 1-3 inför framtida studier. Fredagen den 10 november inleddes dagen med föreläsning från yrkeslivet med kemiingenjören Eva Andersson från Alfa Laval. Irma Svenningson, tidigare elev på Kullagymnasiet, berättade om livet som student i Umeå där hon studerar Industridesign. Eleverna fick även möte byggnadsingenjören Jennie Nermyr och dagen teknikdagen avslutades med ett biobesök!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen