Förslag om ny byggnad för gymnasiet

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Utbildningsnämnden beslutade under ett extrainsatt möte i början av maj att ställa sig bakom förslaget om en ny byggnad för gymnasieskolan. Det är fortfarande ett förslag och ett klart besked kommer vi att ha först efter att kommunfullmäktige har fattat beslut.

Utbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget att bygga en ny fastighet för gymnasieskolan. Nästa steg är att Kommunstyrelsen behandlar frågan. Efter det är det Kommunfullmäktige som fattar beslut om det kommer att byggas en ny fastighet eller inte.

Om det blir aktuellt att bygga en ny fastighet för gymnasieskolan blir nästa steg att hitta en lämplig tomt. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år. Det kommer att ta 3–6 år för att bygga skolan. Det betyder att de elever som går på Kullagymnasiet idag kommer att hinna gå ut gymnasiet innan skolan står färdigbyggd.

En nybyggnation av en gymnasieskola kan ge möjlighet för fler skolverksamheter att flytta till andra lokaler. De skolverksamheter kan komma att beröras om 3-6 år, när den nya byggnaden kan komma att står klar, är Tornlyckeskolan, Nymbergsskolan och Pålstorpsskolan.

Du kan läsa mer om planerna för gymnasieskolan här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: