Idrottsprofiler

Är idrotten en viktig del i ditt liv? På Kullagymnasiet får du en gymnasieutbildning av hög kvalitet samtidigt som du får bra förutsättningar att utvecklas inom din idrott.

Vi har en lång erfarenhet av att stimulera idrottsungdomar inom många olika idrotter och bredden är viktig för oss – alla idrotter välkomnas! Oavsett vilket av våra program du väljer får du samma unika möjlighet.

Vad innebär Lokal Idrottsutbildning (LIU)?

En lokal idrottsutbildning (LIU) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera idrottsföreningar. LIU vänder sig till dig som är idrottsintresserad och bor inom kommunens och samverkande föreningars naturliga rekryteringsområde. Du ges en möjlighet att inom ramen för gymnasiekurser utöva din idrott genom hela eller delar av din gymnasieutbildning, utan att för den skull minska dina möjligheter för vidare studier eller arbetsliv.

Ansökan

För att kunna antas till våra idrottsprofiler behöver du först antas till något av våra nationella program eller till vårt introduktionsprogram. När du gör ditt skol- och programval i Skånegy fyller du i att du vill göra ditt idrottsval. Detta går att göra ända fram till omvalsperioden löper ut under maj månad. Efter det kommer du att få bekräfta din ansökan i ett separat mejl som Kullagymnasiet skickar ut till dig.

Vid behov (till exempel om vi har för många sökande till antalet platser vi kan erbjuda) lottas platserna ut till vissa idrotter. Detta sker efter det att antagningsprocessen är klar i augusti.

Vi erbjuder följande:

 • Du ska visa engagemang, vara förberedd och göra ditt bästa inom studier och idrott.
 • Du ska visa hänsyn och respektera din omgivning. Idrottselever ska vara goda föredömen på skolan, vilket bland annat innebär att bidra till en positiv och stöttande gemenskap.
 • Du ska följa gymnasieskolans värdegrund.
 • Du ska ta kontakt med mentor, lärare och instruktör i god tid före ledighet.
 • Du ska ta ansvar för att ta reda på och ta igen vad du missar under ledigheten.
 • Du ska vid skada närvara ombytt på ordinarie träning, om du inte i samråd med instruktör kommit överens om något annat. Du ska ta ansvar för rehabilitering med stöd från instruktör eller eventuell sjukgymnasts program.
 • Du ska anmäla frånvaro så snart som möjligt, men senast femton minuter före lektionsstart.
 • Du ska vara ombytt och ha förberett eventuell utrustning vid lektionsstart.

För att du ska kunna söka till vår lokala idrottsprofil krävs att:

 • du aktivt utövar en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
 • du har som mål att utvecklas som idrottare och tar stort egenansvar för att lyckas med såväl dina idrottsliga mål som dina studier.

Alla idrotter som finns upptagna i Riksidrottsförbundet kan förekomma och du kan välja LIU i kombination med alla våra program. Du kan välja att läsa idrottskurser i ett, två eller tre år. Under de två första åren gör du det inom det individuella valet och det tredje året kan du göra det som utökad studiekurs.

Årskurs

Kurs

Poäng

År 1

Idrott och hälsa – specialisering 1

100p

År 2

Idrott och hälsa – specialisering 2

100p

År 3

Träningslära 1

100p

Betyg i kurserna sätts av Kullagymnasiets lärare, efter samråd med tränare.

 • Vi respekterar alla människors lika värde.
 • Vi verkar mot fusk, dopning och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
 • Vi tar ansvar för våra handlingar och hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra.
 • Vi är nyfikna på vad andra har att säga, vi lyssnar på varandra och vi har respekt för varandras åsikter.
 • Vi strävar efter att alla som går eller arbetar på skolan ska trivas och känna sig trygga och vi accepterar aldrig någonsin kränkningar och/eller diskriminering.

Vi vet vad det krävs av dig för att du ska lyckas. För att få vardagen att fungera erbjuder vi dig:

 • Stöd i din planering vid tävlingar/träningsläger där du tar med dig ”skolan” via din bärbara dator.
 • Förståelse för behov av ledighet i samband med större tävlingar eller träningsläger.
 • Flexibilitet, om du på grund av idrottsledighet missat ett examinationstillfälle och det finns möjlighet att testa de kunskapskraven vid annat tillfälle och inte behöva vänta tills slutet på terminen.
 • Frukost efter morgonträning och mellanmål efter skoldagens slut.
 • Gemensam träningstid fredagsmorgnar.
 • Vårdnadshavare eller myndig elev ansöker om ledighet via sin mentor och anger om ledigheten avser match eller läger.

 • Vi ska arbeta för utveckling och framgång för våra elever inom både studier och idrott.
 • Vi ska stimulera både bredd- och spetsverksamhet.
 • Vi ska sträva efter ett sunt och hållbart förhållningssätt till idrottande som genomsyras av glädje och inspirerar till livslångt idrottande.
 • Vi ska träna idrottseleverna att ta ansvar för sitt idrottsutövande och lärande.
 • Vårt arbete bygger på en nära samverkan mellan elever, lärare och tränare.

 • Vid instruktörsträffar två gånger om året diskuteras bedömning. Det centrala innehållet är delar som kursen ska ta upp. Kunskapskraven är de delar som ska bedömas och betygsättas.
 • Det är av största vikt att eleven får möjlighet att examineras på samtliga kunskapskrav som ingår i kursen.
 • Återkoppling är en viktig del för att eleverna ska veta hur det går i kursen, hur de ska kunna nå ett högre betyg och utvecklas inom ämnet /idrotten.
 • Eftersom kurserna Idrott och hälsa specialisering även har teoretiska moment kan eleven även om hen blir skadad ägna sig åt de teoretiska delarna tills det att eleven kan återgå till träning.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: