Information i Edlevo

Höganäs kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro och frånvaro.

Google Workspace for Education och Edlevo används för pedagogiska ändamål och du som elev och dina vårdnadshavare kommer att få egna inloggningar (din Höganäs g-mail). Ni kan då se information som gäller dina studier samt frånvaro.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen