Information till elever och vårdnadshavare

Höganäs kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro och frånvaro.

Google Workspace for Education och Edlevo används för pedagogiska ändamål och du som elev och dina vårdnadshavare kommer att få egna inloggningar (din Höganäs g-mail). Ni kan då se information som gäller dina studier samt frånvaro.

Ansökan om ledighet

I gymnasieskolan förekommer det olika arbetsformer. Arbetsformerna kan vara enskilt arbete, grupparbete, projektarbete etc. Det krävs att alla tar ansvar för utbildningen. Därför får du inte ledigt under terminstid om inte särskilda skäl finns.

Blankett för ledighetsansökan hittar du här , 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om ledighet gör du hos mentorn och ska lämnas senast 14 dagar före begärd ledighet och rektor beslutar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen