Internationalisering

På Kullagymnasiet har vi en lång historia av internationellt arbete och vi belyser internationella perspektiv i kurserna. Att reflektera över både det bekanta och främmande utmanar vårt tänkande och vidgar våra vyer. Vi arbetar målmedvetet med internationella och globala frågor.

skulptur

Ett hållbart lärande

Vi anser att internationaliseringsarbetet främjar utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Internationellt fokus och ett globalt tänkande är en viktig del av ett hållbart lärande.

Hållbar utveckling finns alltid med som en väsentlig del av Kullagymnasiets internationella projekt. Att spegla sig själv i mötet med andra kulturer och att få personliga kontakter i andra länder ökar insikten och förståelsen för globala utvecklingsfrågor.

Du får möjlighet att knyta internationella kontakter för att öka din förståelse för andra människor och kulturer. Detta leder till större gemenskap på Kullagymnasiet och att du växer som människa. Vår verksamhet präglas av långsiktighet. De kontakter vi skapar idag, skapar vi för framtiden - för dig.

Projekt inom våra program

Projekt på samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapliga programmet, med inriktning samhälle, utvecklar internationella projekt. Möjlighet ges till deltagande i internationellt samarbete under din gymnasietid.

Temat för projektet är hållbar utveckling i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi studerar bland annat kulturmöten, internationella relationer och globala frågor. Med start hösten 2022 erbjuder vi även ett par elever på samhällsprogrammet i årskurs 2 en möjlighet att studera en termin utomlands.

Studera utomlands under en termin

Är du sugen på en spännande upplevelse samtidigt som du går i skolan? Då ska du söka till en termin på Svenska skolan i London eller Fuengirola. Du får uppleva nya miljöer, möta en ny kultur och får en möjlighet att växa som människa – samtidigt som du fortsätter dina studier!

Detta är en möjlighet för dig som läser samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap
med profilen Meet the World. Du går höstterminen i årskurs 2 på den svenska utlandsskolan och kommer sedan tillbaka till Kullagymnasiet
och fortsätter dina studier här efter jul.

Du går höstterminen i årskurs 2 på den svenska utlandsskolan och kommer sedan tillbaka till Kullagymnasiet och fortsätter dina studier här efter jul.

Dina lärare på Kullagymnasiet får en överlämning av dina studieresultat på utlandsskolan och väger vid läsårets slut samman resultaten till ett betyg. Under tiden du studerar utomlands är du en god ambassadör för Kullagymnasiet och du tycker det är roligt
att dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka hemma igen, på till exempel informationskvällar, öppet hus med mera.

Vi beviljar årligen en elevplats per studieort. Uttagningen sker på urval av rekommendation från tidigare och nuvarande lärare, en intervju och hur studierna fungerar. Beslutet kan inte överklagas.

  • Kullagymnasiet står för terminsavgiften via skolpengen.
  • Kullagymnasiet betalar resan till och från England/Spanien. Du står själv för eventuell hemresa under tiden. Du står för värdfamiljsavgiften (se information om kostnad på respektive skolas hemsida, se länk nedan).
  • Du står för kostnad för lunch.
  • Du står för resor till och från skola och värdfamilj samt andra resekostnader som inte täcks av skolan.
  • Du står för övriga omkostnader under vistelsen.
    Inackorderingstillägg kan sökas, se Höganäs Kommuns hemsida

Höganäs kommuns försäkring gäller alla elever på Kullagymnasiet. Du har också en olycksfallsförsäkring via utlandsskolan. Vi rekommenderar att du också kompletterar detta med en egen
reseförsäkring som du själv bekostar.

Undern hösten 2022 öppnar e-tjänsten för ansökan till utlanstermin hösten 2023.

Undrar du över något är du varmt välkommen att
kontakta någon av oss:
• Helena Molin, arbetslagsledare SA
helena.molin@hoganas.se
• Ann-Charlott Kjellsson, arbetslagsledare SA
ann-charlott.kjellsson@hoganas.se
• Petra Arnekull, rektor SA
petra.arnekull@hoganas.se

Projekt på naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet har verkat för internationella projekt med partnerskola i Shanghairegionen och söker nu nya vägar.

Temat för projektet är hållbar utveckling i ett naturvetenskapligt perspektiv; bl.a. undersöker vi hur robotar kan bidra till en hållbar framtid.

Sedan drygt femton år har Kullagymnasiet ett utbyte med Schickhardtgymnasiet i Herrenberg, Tyskland för eleverna i NA1 och TE1.

På höstterminen i åk 1 bor våra elever under två veckor i tyska värdfamiljer och eleverna arbetar ihop i kring ett ämnesövergripande projekt. Under vårterminen kommer de tyska eleverna hit för att bedriva samarbete och bor hos våra elever.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen