Kullagymnasiets nya byggnad

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Den 19 januari tog kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämnden åter upp frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum. De ställer sig bakom förslaget att bygga en ny centralt placerad gymnasieskola. Ett klart besked kommer vi att ha först i februari då det är i kommunfullmäktige beslutet fattas.

Ni elever som går på skolan idag kommer att hinna gå ut innan skolan står färdigbyggd. Man räknar med 4-6 år för att bygga en skola. Men kanske har ni yngre syskon som får vara de första eleverna på nya skolan.

Kullagymnasiets nya byggnad: Frågor och svar

Beslutet ska fattas i kommunstyrelsen i februari 2022. Om det godkänns där blir nästa steg att utreda om en lämplig tomt för skolan. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år.

Att bygga en ny skola tar ungefär 4–6 år

För att skapa förutsättningar för mer moderna, flexibla och tillgängliga lokaler som kan nyttjas av både elever, lärare och boende i kommunen. En skola mitt i Höganäs centrum leder till en mer levande stadskärna som gynnar näringsidkare och boende.

Höganäs kommun vision är att vi år 2025 ska vara 30 000 stolta invånare. För att möjliggöra detta har fem visionsbyggstenar med åtta strategier tagits fram. En av dessa visionsbyggstenar är att vi ska stärka skolans bredd och spets. Satsningen på och utvecklingen av kommunens gymnasieskola är en del av detta. Likaså att vi samtidigt kan möta behovet av en större och mer attraktiv grundskola i vår nya stadsdel Tornlyckan.

Kullagymnasiet kommer skapa processer så att elever och personal får vara med i processen då deras tankar är mycket viktiga vid bygget av en ny skola.

Programutbudet ses över löpande och detta görs både nu och framöver. Här kan du se du se vilka program som erbjuds på skolan.

Detta är en viktig fråga som ännu inte diskuterats.

Kullagymnasiet strävar hela tiden efter att vara en attraktiv skola för Höganäs ungdomar och vill också vara ett lockande alternativ för ungdomar från andra kommuner. För att kunna vara detta kommer Kullagymnasiet möta aktuella krav på utveckling och förändring.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen