Schema

Här kan du söka efter din klass schema, dina lärares schema, salsschema eller ditt personliga schema.

Scheman från Kullagymnasiet finner du som elev i länken nedan. Du behöver använda Google Chrome och vara inloggad med ditt skolkonto. Schemat finner du i både Skola24 och i Unikum:

Vårdnadshavare (som har ett barn under 18 år) kommer åt schemat genom att logga in i appen Unikum Familj och gå till fliken Schema. Alternativt använder du webbversionen av Unikum här:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: