Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) kan du vända dig till angående dina studier; både när du påbörjar studierna, under gymnasietiden samt ditt studie- och yrkesval efter gymnasieskolan.

Du kan behöva vägledning i olika valsituationer under din gymnasietid, till exempel vid val av inriktning, programfördjupning, individuellt val samt vägledning vid studiesvårigheter. Vi kan ge dig alternativ till lösningar inom programmet eller till annat program.

Vägledning/vägledningssamtal är vår viktigaste uppgift. Ett vägledningssamtal är ett komplement till mentorssamtal och ett led i att hjälpa dig att komma till insikt om dina möjligheter och begränsningar. Samtalet kan underlätta för dig att värdera olika alternativ för att nå ditt mål. SYV ingår i elevhälsoteamet tillsammans med kurator, skolsköterska och skolledare. Alla inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Att plugga vidare

Grundläggande behörighet till högskolestudier som påbörjas på grundnivå har den som avlagt

  • en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller
  • en yrkesexamen i gymnasieskolan och har valt till svenska 2 och 3 samt engelska 6 om kurserna inte ingår i studieplanen.

I en gymnasieexamen från högskoleförberedande program ska det ingå kurser om 2500 gymnasiepoäng. Det krävs att du får lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2250 poäng där betygen i engelska 5-6, matematik 1, svenska 1-3 samt gymnasiearbetet ska ingå.

I en yrkesexamen ska det ingå kurser om minst 2500 gymnasiepoäng. Det krävs att du får lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2250 poäng där betygen i svenska 1, engelska 5, matematik 1, gymnasiearbetet samt alla programgemensamma kurser (400p) ingår.

För att få grundläggande behörighet krävs att du väljer till och får minst betyget E i svenska 2-3 och engelska 6, om de inte ingår i studieplanen. Du har också rätt att välja att komplettera med dessa kurser senare via vuxenutbildning.

Kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen