Studie- och yrkesvägledning

Vi som är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Kullagymnasiet finns här för dig som elev. Du kan vända dig till oss när det handlar om dina studier både när du påbörjar studierna, under gymnasietiden och när det handlar om vad du vill göra efter gymnasieskolan.

Du kan behöva vägledning i olika valsituationer under din gymnasietid, till exempel vid val av inriktning, programfördjupning, individuellt val samt vägledning vid studiesvårigheter. Vi kan ge dig alternativ till lösningar inom programmet eller till annat program.

När det närmar sig student så finns vi här för att stötta dig. Vi kan ge dig vägledning oavsett om ditt mål är fortsatta studier, att komma in i arbetslivet eller något annat.

Välkommen att kontakta oss!

Vägledning/vägledningssamtal är vår viktigaste uppgift. Ett vägledningssamtal är ett komplement till mentorssamtal och ett led i att hjälpa dig att komma till insikt om dina möjligheter inför, under och efter gymnasiet. Samtalet kan underlätta för dig att värdera olika alternativ för att nå ditt mål.

SYV ingår i elevhälsoteamet så det är enkelt att koppla in kurator, skolsköterska och skolledare när det finns behov. Din integritet är viktig och det kan vara tryggt för dig att veta att alla inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Vi är måna om att du som elev ska må bra och vi jobbar tillsammans med dig för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid på Kullagymnasiet.

Att plugga vidare

Grundläggande behörighet till högskolestudier som påbörjas på grundnivå har den som avlagt

  • en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller
  • en yrkesexamen i gymnasieskolan och har valt till svenska 2 och 3 samt engelska 6 om kurserna inte ingår i studieplanen.

Gymnasieexamen från högskoleförberedande program
I en gymnasieexamen från högskoleförberedande program ska det ingå kurser om 2500 gymnasiepoäng. Det krävs att du får lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2250 poäng där betygen i engelska 5-6, matematik 1, svenska 1-3 samt gymnasiearbetet ska ingå.

Yrkesexamen
I en yrkesexamen ska det ingå kurser om minst 2500 gymnasiepoäng. Det krävs att du får lägst betyget E i kurser som omfattar minst 2250 poäng där betygen i svenska 1, engelska 5, matematik 1, gymnasiearbetet samt alla programgemensamma kurser (400p) ingår.

För att få grundläggande behörighet krävs att du väljer till och får minst betyget E i svenska 2-3 och engelska 6, om de inte ingår i studieplanen. Du har också rätt att välja att komplettera med dessa kurser senare via vuxenutbildning.

Tycker du att det verkar krångligt?
Välkommen att kontakta oss så förklarar vi och hjälper till med vägledning: Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på Kullagymnasiet: Kontakt

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: