Busskort Kullagymnasiet

Från och med höstterminen 2021 erbjuds gymnasielever busskort! Kriterierna för att få ett busskort är att du är mottagen i första hand inom samverkansavtalet Fritt sök Skåne och att du är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i kommunen. 

Ett glädjande besked som ligger helt i linje för att säkerställa att Kullagymnasiet blir alla yngre kommuninvånares förstahandsval.

Utbildningsförvaltningen konstaterade under förra året att elever väljer en annan gymnasieskola än Kullagymnasiet för att de då får gratis busskort. Via elevintervjuer blev det tydligt att det upplevs som orättvist av de elever som valt Kullagymnasiet och som får stå för sina busskort själva.

Resa vid terminsstart

Elev som är berättigad till skolbiljett får resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens två första skolveckor. Två veckor gäller från varje skolas enskilda terminsstart. Vid problem med busskort ska Höganäs kommuns servicecenter kontaktas.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen