T4 gymnasieingenjör

Kullagymnasiet erbjuder ett fjärde år på Teknikprogrammet, T4, för dig som har en examen från Teknikprogrammet och är högst 22 år. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet och ger dig stora möjligheter att få jobb direkt efteråt.

Vill du bli gymnasieingenjör och få en språngbräda ut i yrkeslivet? Efter avslutad examen får du titeln gymnasieingenjör. En gymnasieingenjör är en fullt anställningsbar tekniker och efterfrågas av näringslivet.

Under din studietid varvas arbete i skolan med 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Kombinationen av teori och praktik ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utför ett examensarbete som är tätt kopplat till praktikplatsen. Ett lokalt programråd är med representanter från näringslivet kopplat till utbildningen för att säkerställa att den leder till anställningsbarhet.

Utbildningen genomsyras av ett elevaktivt förhållningsätt där föreläsningar varvas med självständigt arbete. Du arbetar projektbaserat med handledning från våra lärare. Eftersom utbildningen är en yrkesutbildning liknar upplägget en vanlig arbetsdag på en arbetsplats där du jobbar i projekt mot deadlines. Du får träna dig i att själv formulera frågeställningar, planera, genomföra och utvärdera ett arbete.

På T4 kan du välja mellan två profiler

 • Tillämpad konstruktionsteknik
 • CAD-specialisering
 • Industriell design 1
 • Industriell design 2
 • Industirella produktionsmetoder

Kurserna som ingår i profilen är:

 • Mjukvarudesign
 • Datalagring
 • Gränssnittsdesign
 • Webbserverprogrammering 2
 • Tillämpad programmering

 • Gymnasieingenjör i praktiken
 • Examensarbete
 • Digitalt skapande

Ansök till T4

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 17 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun.

Om du går på teknikprogrammet vänder du dig till din syv för att få inloggningsuppgifter. Har du avslutat dina studier får du inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl till antagning@skanegy.se.

Du är behörig till det fjärde året om du har ett examensbevis från teknikprogrammet eller en annan likvärdig utbildning (t.ex. naturvetenskasprogrammet). Du kan göra ett studieuppehåll innan du börjar på det fjärde året, men du måste påbörja utbildningen senast det kalenderår du fyller 22 år.

Två profiler med olika krav

Det finns två profiler på T4 på Kullagymnasiet. Du behöver ha godkänt betyg i speciella kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning för att vara behörig till de olika profilerna.

Profil: Design och produktutveckling
Utgång: Design och produktutveckling
Behörighetskrav: design 1 och konstruktion 1

Profil: Informationsteknik
Utgång: Mjukvarudesign
Behörighetskrav: programmering 1 och webbutveckling 1

Du får ditt antagningsbesked den 1 juli. Du ser det genom att logga in på ansökningswebben. Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig. Tänk på att du behöver svara på ditt besked inom några veckor. Reservantagning pågår mellan den 6 augusti–15 september.

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20. Under vissa förutsättningar kan du även få bidrag till resor fram till vårterminen det år du fyller 20. Prata med din hemkommun eller med syv på din skola.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du istället få studiemedel (bidrag + lån) från CSN.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen