Ekonomiprogrammet

Hösten 2022 startar ekonomiprogrammet på Kullagymnasiet. Programmet är högskoleförberedande ger kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Är du nyfiken på Ekonomiprogrammet?

Är du intresserad av hur det är att studera på Kullagymnasiets Ekonomiprogram så är du välkommen att "skugga en elev" hos oss. Under en dag får du följa en klass på ett eller flera program för att få en känsla av hur det är att studera här. Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen