Introduktionsprogrammen

Genom de olika introduktionsprogrammen har du möjlighet att göra dig behörig till gymnasiestudier, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Din individuella studieplan visar klart vad utbildningen ska innehålla och du får ditt personliga schema. Du får ingen examen från ett introduktionsprogram utan istället ett studiebevis på den genomförda utbildningen. Introduktionsprogrammen strävar efter att förmedla en syn på skolan som något positivt och utvecklande, något att bygga sin framtid på.

Är du nyfiken på Introduktionsprogrammen?

Är du intresserad av hur det är att studera på Kullagymnasiets Handelsprogram så är du välkommen att "skugga en elev" hos oss. Under en dag får du följa en klass på ett eller flera program för att få en känsla av hur det är att studera här. Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att ge dig en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna ge dig behörighet för att antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ger dig möjligheten att bli behörig till nationellt gymnasieprogram eller till andra utbildningar. Programmet läggs upp individuellt efter den enskilda elevens behov. Individuellt program vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Du läser programmet i den kommun som du är folkbokförd i.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning där du får utveckla din förmåga i svenska språket och i andra ämnen. Programmet syftar till att du ska kunna fortsätta på gymnasiet eller på annan utbildning. Du läser programmet i den kommun som du är folkbokförd i.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: