T4 gymnasieingenjör

Kullagymnasiet erbuder ett fjärde år på Teknikprogrammet, T4, för dig som har en examen från Teknikprogrammet och är högst 22 år. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet och ger dig stora möjligheter att få jobb direkt efteråt.

Tre elever arbetar i Kullagymnasiets verkstad

Vill du bli gymnasieingenjör och få en språngbräda ut i yrkeslivet? Efter avslutad examen får du titeln gymnasieingenjör. En gymnasieingenjör är en fullt anställningsbar tekniker och efterfrågas av näringslivet.

Under din studietid varvas arbete i skolan med 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Kombinationen av teori och praktik ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utför ett examensarbete som är tätt kopplat till praktikplatsen. Ett lokalt programråd är med representanter från näringslivet är kopplat till utbildningen för att säkerställa att den leder till anställningsbarhet.

Utbildningen genomsyras av ett elevaktivt förhållningsätt där föreläsningar varvas med självständigt arbete. Du arbetar projektbaserat med handledning från våra lärare. Eftersom utbildningen är en yrkesutbildning liknar upplägget en vanlig arbetsdag på en arbetsplats där du jobbar i projekt mot deadlines. Du får träna dig i att själv formulera frågeställningar, planera, genomföra och utvärdera ett arbete.

På T4 kan du välja mellan två profiler

 • Tillämpad konstruktionsteknik
 • CAD-specialisering
 • Industriell design 1
 • Industriell design 2
 • Industirella produktionsmetoder

Kurserna som ingår i profilen är:

 • Mjukvarudesign
 • Datalagring
 • Gränssnittsdesign
 • Webbserverprogrammering 2
 • Tillämpad programmering

Gemensamma kurser

 • Gymnasieingenjör i praktiken
 • Examensarbete
 • Digitalt skapande
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen