Naturvetenskapsprogrammet

Om du tycker att naturvetenskap är spännande och gillar biologi, kemi, fysik och astronomi och samtidigt vill ha stora möjligheter på högskolan i framtiden, då är NA programmet för dig! Vårt NA har tyngdpunkt på matematik och naturvetenskap, människans och jordens framtid.

Vi utbildar problemlösare

Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och vi bidrar genom att utbilda morgondagens problemlösare – nämligen dig! På naturvetenskapsprogrammet är det naturvetenskapliga förhållningssättet centralt. Du lär dig att kritiskt granska och ifrågasätta samtidigt som du utvecklar din kreativitet och ditt analytiska tänkande.

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktik, därför varvar vi detta. Du lär dig naturvetenskapliga arbetsmetoder i våra laborationssalar med modern utrustning och genom fältstudier i biologi, besök på flygklubben och genom fysikstudier på Bakken utanför Köpenhamn.

Vi arbetar med tvärvetenskapliga samarbetsprojekt kring exempelvis klimatfrågor och på våra Business Fridays är vi ute på företag eller träffar studenter från universitet.

Vi erbjuder följande inriktningar:

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
 • Matematik 5 (valbar)

 • Geografi 1
 • Samhällskunskap 2
 • Moderna språk 2/4
 • Biologi 2
 • Individuellt val

Profiler

På naturvetenskapsprogrammet kan du välja mellan profilerna:

 • Science and Medicine
 • Man and the Globe
 • Computer Science

Profilen Science and Medicine fördjupar din naturvetenskapliga förståelse. De fördjupningskurser som ingår är:

 • Bioteknik
 • Naturvetenskaplig specialisering

På profilen Computer Science lär du dig behärska programmering och webbutveckling. De fördjupningskurser som ingår är:

 • Datorteknik 1a
 • Webbutveckling eller programmering

Profilen Man and the Globe tränar förståelse och analys av klimatsmarta val. De fördjupningskurser som ingår är:

 • Psykologi 1+2a
 • Miljö- och energikunskap
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen