T4 gymnasieingenjör

Kullagymnasiet erbjuder ett fjärde år på Teknikprogrammet, T4, för dig som har en examen från Teknikprogrammet och är högst 22 år. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet och ger dig stora möjligheter att få jobb direkt efteråt.

Vill du bli gymnasieingenjör och få en språngbräda ut i yrkeslivet? Efter avslutad examen får du titeln gymnasieingenjör. En gymnasieingenjör är en fullt anställningsbar tekniker och efterfrågas av näringslivet.

Under din studietid varvas arbete i skolan med 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Kombinationen av teori och praktik ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utför ett examensarbete som är tätt kopplat till praktikplatsen. Ett lokalt programråd är med representanter från näringslivet kopplat till utbildningen för att säkerställa att den leder till anställningsbarhet.

Utbildningen genomsyras av ett elevaktivt förhållningsätt där föreläsningar varvas med självständigt arbete. Du arbetar projektbaserat med handledning från våra lärare. Eftersom utbildningen är en yrkesutbildning liknar upplägget en vanlig arbetsdag på en arbetsplats där du jobbar i projekt mot deadlines. Du får träna dig i att själv formulera frågeställningar, planera, genomföra och utvärdera ett arbete.

Välj mellan två profiler

 • Tillämpad konstruktionsteknik
 • CAD-specialisering
 • Industriell design 1
 • Industriell design 2
 • Industirella produktionsmetoder
 • Produktionsfilosofi

Kurserna som ingår i profilen är:

 • Mjukvarudesign
 • Datalagring
 • Gränssnittsdesign
 • Webbserverprogrammering 1
 • Webbutveckling 2
 • Tillämpad programmering

 • Gymnasieingenjör i praktiken
 • Examensarbete

Ansök till T4

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 17 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun.

Om du går på teknikprogrammet vänder du dig till din syv för att få inloggningsuppgifter. Har du avslutat dina studier får du inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl till antagning@skanegy.se.

Du är behörig till det fjärde året om du har ett examensbevis från teknikprogrammet eller en annan likvärdig utbildning (exempelvis naturvetenskapsprogrammet). Du kan göra ett studieuppehåll innan du börjar på det fjärde året, men du måste påbörja utbildningen senast det kalenderår du fyller 22 år.

Två profiler med olika krav

Det finns två profiler på T4 på Kullagymnasiet. Du behöver ha godkänt betyg i speciella kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning för att vara behörig till de olika profilerna.

Profil: Design och produktutveckling
Utgång: Design och produktutveckling
Behörighetskrav: design 1 och konstruktion 1

Profil: Informationsteknik
Utgång: Mjukvarudesign
Behörighetskrav: programmering 1 och webbutveckling 1

UF ger dig som läser T4 möjlighet att prova på att starta upp, utveckla och avveckla ett företag under din utbildning på Kullagymnasiet.

På skolan har vi ett nära samarbete med näringslivsavdelningen i Höganäs kommun och med Företagarnas lokalavdelning. Tillsammans deltar Kullagymnasiets UF på olika evenemang och som elev ges du möjlighet att utöka ditt nätverk och inspireras av ”riktiga företagare”.

Läs mer här: Ung företagsamhet

Du får ditt antagningsbesked den 1 juli. Du ser det genom att logga in på ansökningswebben. Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig. Tänk på att du behöver svara på ditt besked inom några veckor. Reservantagning pågår mellan den 6 augusti–15 september.

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20. Under vissa förutsättningar kan du även få bidrag till resor fram till vårterminen det år du fyller 20. Prata med din hemkommun eller med syv på din skola.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du istället få studiemedel (bidrag + lån) från CSN.

Max Engvall

Ett år – stora möjligheter

Livet är långt! Du kommer förmodligen arbeta fram till det att du är 70 år. Det betyder att du inte behöver välja här och nu vad du för resten av ditt liv ska jobba med. Kanske vill du jobba några år och sen studera vidare på universitet? Då rekommenderar vi T4! En bra språngbräda ut i arbetslivet.

Max Engvall arbetar idag med produktion och design på Mediagården. 2019 tog han studenten från Teknikprogrammet på Kullagymnasiet och valde sedan att läsa T4.

– Programmet är en två terminer lång yrkesutbildning och efter examen får du titeln gymnasieingenjör. Året skiljer sig mot de tre första åren eftersom det liknar en vanlig arbetsdag där du jobbar i projekt mot deadlines. Du får träna dig i att själv formulera frågeställningar, planera, genomföra och utvärdera ett arbete. Du arbetar projektbaserat med handledning från samma lärare och i samma lokaler som tidigare år, säger Max.

Kombinationen av teori och praktik ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utför ett examensarbete som är tätt kopplat till praktikplatsen. Ett lokalt programråd med representanter från näringslivet kopplat till utbildningen är med för att säkerställa att den leder till anställningsbarhet.

Exempel på företag som Kullagymnasiet och T4 samarbetar med är Koenigsegg, Höganäs AB och Höganäs verkstad. Du kan välja två olika profiler, antingen design och produktutveckling eller informationsteknik. Max läste design och tyckte att hans år var roligt och givande.

– Året gav mig både mer kunskap och ett jobb. Och detta år är nyttigt för alla att läsa – även om man vill studera vidare på universitet! Du förlorar inget på att bli gymnasieingenjör, utan snarare tvärtom. Praktisk kunskap och värdefulla kontakter med näringslivet, avslutar Max.

Ansökningsperioden är mellan 25 april–15 maj och du ansöker via ansökningswebben www.skanegy.se.

Investera i din framtid, sök till T4!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: