Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Lerbergsskolan

Lerbergsskolan

Lerbergsskolan har 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. I närområdet ligger tre förskolor och de tre fritidshemmen på skolan tar hand om eleverna före och efter skoltid.

Lerbergsskolan ligger centralt beläget med Höganäs Sportcenter på gångavstånd. Skolan och förskolorna har en fin omgivning och med både skog och hav på nära avstånd. Vi har säkra förbindelser med våra närliggande områden och barn och ungdomar kan ta sig fram på fina cykel- och gångvägar.

Vi strävar efter att alla barn och ungdomar ska lära sig må bra genom vår inriktning - hälsa och idrott, som bland annat innebär att våra elever har mer fysisk aktivitet på schemat. All forskning påvisar att fysisk aktivitet bidrar till välmående och inlärningsförmågan. Bättre insikter stärker självkänslan, ger fler kunskaper för livet och den positiva spiralen är igång.

Med utgångspunkt från individen vill vi skapa en modern skola där vi anpassar undervisning till livet utanför och efter skolan. Där ingår också teknisk utveckling. Skolan använder sig av Fronter som digital kanal mellan skola,elever och föräldrar. Att välja Lerbergsenheten och Höganäs kommun är ett bra och klokt val.

Lerbergsskolan har:
Förskola
Förskoleklass och fritidshem
Grundskola år 1-9
Fritidsgård
Integrerat skol- och folkbibliotek. 

Terminstider HT 17 Lerbergsskolan

Höstterminen börjar torsdagen den 17 augusti kl. 08.00
Höstlov vecka 44
Studiedagar: 25 september och 6 november
Terminens sista dag 22 december

Informationsbroschyr

Sidan uppdaterad 17 augusti 2017

Kontakt

 • Frånvaroanmälan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Lerbergsskolan
  042-33 75 59

  Skördevägen 155
  263 54 Lerberget
 • Susann Norman
  Rektor med områdesansvar
  042-337156

 • Petra Lindström
  Områdesansvarig/Rektor
  042-33 73 87

 • Linda Bygdeståhl
  Förskolechef
  042-33 77 80

 • Milla Andersson Kaarna
  Skoladministratör
  Expedition
  042-33 75 59