Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
varning

Koka dricksvattnet

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Helsingborgs stad. Höganäs och Helsingborgs vattennät hänger ihop. Som en säkerhetsåtgärd utfärdas därför kokningsrekommendation i hela Höganäs kommun och i centrala och norra Helsingborg...

Läs mer

Uppdaterad: 13.00

Start Invånare Utbildning & förskola Grundskola LERBERGSSKOLAN

Lerbergsskolan

Välkomna till Lerbergsskolan! Vår skola har drygt 470 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan har tre förskolor i närområdet och våra tre fritidshem tar hand om våra elever före och efter skoltid.

Lerbergsskolan ligger centralt beläget med Höganäs Sportcenter på gångavstånd. Skolan och förskolorna har en fin omgivning och med både skog och hav på nära avstånd. Vi har säkra förbindelser med våra närliggande områden och barn och ungdomar kan ta sig fram på fina cykel- och gångvägar.

Vi strävar efter att alla barn och ungdomar ska lära sig må bra genom vår inriktning - hälsa och idrott, som bl.a. innebär att våra elever har mer fysisk aktivitet på schemat. All forskning påvisar att fysisk aktivitet bidrar till välmåendet och inlärningsförmågan. Bättre insikter stärker självkänslan, ger fler kunskaper för livet och den positiva spiralen är igång.

Med utgångspunkt från individen vill vi skapa en modern skola där vi anpassar undervisning till livet utanför och efter skolan. Där ingår också teknisk utveckling. Skolan använder sig av Fronter som digital kanal mellan skola,elever och föräldrar. Att välja Lerbergsenheten och Höganäs kommun är ett bra och klokt val.

Lerbergsskolan har:
Förskola
Förskoleklass och fritidshem
Grundskola år 1-9
Fritidsgård
Kommunintegrerat skolbibliotek.

Terminstider HT 2016 Lerbergsskolan
Skolan börjar onsdagen den 17 augusti klockan 08.00
Lovdagar 31 okt - 4 nov
Studiedagar 29 september och 7 november
Terminsavslutning onsdagen den 21 december.

Informationsbroschyr

Sidan uppdaterad 22 december 2015

Kontakt