Två Gasellföretag i Höganäs 2020

Den 12 november var det dags för Skåne och Blekinge, i Dagens Industris digitala gasellresa genom Sverige. För det 21:a året i rad avslöjades vilka företag som har klarat av de tuffa kriterierna och kvalat in på listorna över årets Gasellföretag. Vi har två gasellföretag i Höganäs i år: IBC Control och AT fordonservice. Stort grattis till er!

Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier, det görs dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar visar på sund verksamhet:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen