Höganäs kommun efterskänker och återbetalar tillsynsavgifterna för serveringstillstånd 2020

Höganäs kommun har 61 krögare som betalar tillsynsavgift för serveringstillstånd. Nu har socialnämndens arbetsutskott beslutat att efterskänka och återbetala tillsynsavgifterna för serveringstillstånd för 2020.

Totalt rör det som om ca 300 000 kronor som Höganäs kommun efterskänker, där den lägsta avgiften/grundavgiften för ett företag är på 1227 kronor medan större verksamheter betalar betydligt mer.

– Det känns som ännu en naturlig näringslivsfrämjande åtgärd att göra i detta läge, säger socialnämndens ordförande Ingemar Narheim (M). Många av de åtgärder som görs för att stötta företagen görs på nationell nivå men just denna fråga kan vi påverka lokalt och då ska vi göra det. Nu handlar det om att få våra företag inom besöksnäringen att ta sig igenom den utmanande tid som vi befinner oss i.

De tillsynsavgifter som redan är fakturerade tidigare i år kommer att återbetalas.

– Detta är ett välkommet beslut! Höganäs kommun har sedan tidigare efterskänkt avgifterna för restaurangernas uteserveringar 2020 och detta blir en bra julklapp till företagen. Vi vill vara en proaktiv och företagsfrämjande kommun och detta ligger i linje med det, säger Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun.

Möjligheten att ha uteservering året om, även vintertid, fanns sedan tidigare i Höganäs men det är också en näringslivsfrämjande åtgärd som många kommuner tagit fram under 2020. Restaurangerna måste däremot fortfarande söka polistillstånd för sina uteserveringar.

För mer information kontakta:

  • Ingemar Narheim, socialnämndens ordförande, Höganäs kommun
    tel. 0708-75 21 73
  • Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef Höganäs kommun
    tel. 0734-35 74 54
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen