Framtiden lägger till i Höganäs hamn

Nu är det klart med etablering av hotell i Höganäs hamn! Att Höganäs kommun har stora visioner för framtiden är inget nytt. Kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv plats att bo och leva i, att etablera sig och verka i samt att besöka och uppleva.

– Vad som ska byggas i Höganäs hamn har länge varit en stor fråga för Höganäs kommun och har engagerat många av kommunens invånare. 2014 skedde en folkomröstning i frågan som följdes av flertalet medborgardialoger och nu 7 år senare kan frågan om att utveckla ett av Sveriges bästa lägen vara rodd i land tillsammans med Morshamn Fastigheter AB och det gör mig riktigt glad, säger Peter Schölander (M) kommunstyrelsens ordförande i Höganäs.

– Kommunen vill ligga i topp när det gäller företagsklimat, stadsutveckling och destinationsutveckling och under 2020 har vi därför aktivt sökt efter investerare som är intresserade av en etablering och utveckling av hamnområdet i Höganäs och som har samma utvecklingsanda som oss. Vi är väldigt glada över att idag kunna presentera ett sådant utvecklingsförslag, säger Höganäs kommunchef Herman Crespin.

Kullabygdens hamnbadshotell, spa och rökeri

Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn Fastigheter AB inlämnade intresseanmälan, se bifogad bilaga. Inriktningen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet och möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum för veckouthyrning, surdegsbageri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på torget finns ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är att rökeriet ska bli en naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett mindre växthus. I växthuset kan man hålla konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och fira högtider.

– Höganäs är en intressant destination i framkant, säger Magnus Jansson, ordförande i Morshamn Fastigheter AB. Vi ska göra allt för att skapa en attraktiv mötesplats och komplettera de andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden, fortsätter Magnus.

– Att vi mitt under en pågående pandemi hittade en investerare som tror på oss, som tror på Höganäs och som tror på hamnen känns riktigt bra. Förslaget är tilltalande, uppfyller alla våra kriterier och är småskalig och harmonisk precis i den riktning som medborgardialogerna tog oss. Det binder ihop hamn och stad, bygger in de gröna värdena och ger liv åt hamnen året om samt lockar både invånare och besökare till Höganäs hamn. Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i Höganäs och i regionen vilket vi ser som en stor fördel, säger Peter Schölander (M).

– Vi ser med ödmjukhet fram emot att vara en bidragande del till Höganäs och Kullabygden både för dess invånare så som de tillresande som kommer för att njuta av vår vackra natur och bygdens stora upplevelseutbud, säger Christopher Alm, VD Morshamn Fastigheter AB.

En annan viktig fråga som nämnts flera gånger om vid de olika medborgardialogerna som Höganäs kommun har haft har varit var de uppställda båtarna på land ska ta vägen när hamnen ska utvecklas. En fråga som kommunchef Herman Crespin tycker kommunen löst bra genom ett gott och visionärt samarbete.

– Jag vill passa på att tacka Höganäsbolaget, båtklubben och andra föreningar som håller till i hamnen för att vi tillsammans har löst viktiga förutsättningar för utvecklingen av Höganäs hamn. Från kommunens sida är vi ödmjuka inför uppgiften att förverkliga hamnens framtid vidare. Detta är inte klart på länge än men jag hoppas att vi tillsammans kan bibehålla den goda samarbetsandan framöver och tillsammans ta utvecklingen av Höganäs hamn mot framtiden, avslutar Herman Crespin kommunchef.

Parternas gemensamma avsikt är att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar för att etablera det föreslagna konceptet. För det ändamålet kommer Höganäs kommun att i samråd med Morshamn Fastigheter AB ta fram en detaljplan för området som möjliggör verksamheten. Detaljplanen påbörjades under 2020 och målet är att den ska vara klar under första halvåret 2023, en del i detaljplaneprocessen är ett samråd som ger invånare i kommunen en chans att tycka till ännu en gång.

Läs mer om hamnen i Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen