Höganäs ger inte upp gårdsförsäljning av vin

Höganäs kommun har återigen ansökt till regeringen om att få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av vin. Kullabygden är en av landets främsta vindestinationer och att få låta vingårdarna i kommunen sälja sitt egenproducerade vin på den egna gården skulle inte bara stärka vingårdarna, utan även upplevelsenäringen i hela kommunen.

– Vi är en vintät kommun och det vi har här i Kullabygden i nordvästra Skåne är minst sagt unikt, därför behöver kommunen bidra i utvecklingen av en ännu mer levande landsbygd. Det underlättar både för kunderna och för vinbönderna om det skapas förutsättningar för försäljning på plats på vingårdarna, säger Peter Schölander (M) kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Höganäs näringslivsklimat ligger i topp i landet och vinbönderna är viktiga för kommunen, vars vision bland annat handlar om att vara en upplevelsemotor. Ansökan som är inskickad till regeringen handlar dels om att våga testa för att undersöka om det finns några negativa effekter, dels att undersöka möjligheterna som finns för att i någon form tillåta gårdsförsäljning av vin även i Sverige. Tanken är att Höganäs kommun helt enkelt vill starta ett försöksprojekt som föreslås att pågå i tre år.

– Om vi kan utveckla kundupplevelsen till det bättre genom att erbjuda kunderna att handla den unika produkten på plats så vill vi såklart göra det. Ansökan handlar om gårdsförsäljning av egenproducerat vin gjort enbart på druvor som vuxit på vingården och försäljning sker på just den vingård där produkten är producerad, säger Herman Crespin kommunchef i Höganäs.

Vedertagna åldersgränser, att kunden inte får vara påverkad och andra viktiga saker att tänka på ska givetvis respekteras menar Höganäs kommun i den ansökan som i dagarna skickades till regeringen. Tanken är dessutom att göra Systembolaget och lämplig högskola delaktiga i försöksprojektet vilket i sin tur garanter kvaliteten och ger nya rön både beträffande folkhälsa och lagstiftning. Att bli pilotkommun för gårdsförsäljning är viktigt för Höganäs kommun av flera anledningar. Det bidrar till en levande landsbygd, nöjda vinbönder, en växande besöksnäring och en helt annan kundupplevelse efter besöket hos bygdens vingårdar.

– Det handlar inte om att förändra monopolet, det handlar om att komplettera försäljningen och erbjuda en unik kundupplevelse på plats, hela vägen från produktion till färdig produkt att ta med sig hem i handen. Precis just det som våra övriga bönder inom de andra produktionsbranscherna här i bygden kan erbjuda sina kunder, fortsätter Peter Schölander (M).

-Att få vara pilotkommun för försäljning av vin direkt ute hos våra vinbönder hade verkligen varit ett naturligt och viktigt inslag i besöksnäringen, avslutar Herman Crespin.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen