Höganäs kommun förlänger åtgärdsprogrammet för företagare

Höganäs kommuns krisledningsgrupp har beslutat att förlänga det åtgärdsprogram som tidigare tagits fram med syftet att underlätta för kommunens företagare i spåren av coronakrisen. Dessutom har ett antal nya åtgärder tagits fram.

Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att tillsynsavgift för serveringstillstånd inte tas ut under 2021, att företag ges möjligheter till förlängda betaltider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn med upp till sex månader. Vidare kommer bland annat avgifter för torghandel och streetfood inte att tas ut under 2021.

- Höganäs kommun är en kommun med gott företagsklimat och många lokala företag och entreprenörer som under 2020 kämpat för sin överlevnad och som alltjämt har en mycket ansträngd situation. De är oerhört viktiga för oss och det är en självklarhet att i tider som dessa stötta dem på olika sätt med de åtgärder vi styr över i ett kommunalt perspektiv, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande (M) och krisledningsnämndens ordförande.

Här är några av åtgärderna:

 • Tillsynsavgift för serveringstillstånd tas inte ut under 2021.
 • Avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar tas inte ut.
 • Bygglovsavgift för uteserveringar tas inte ut.
 • Avgift för köldmediakontroll för verksamheter med servering tas inte ut.
 • Avgift för torghandel och streetfoodplats tas inte ut.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn med upp till sex månader, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till sex månader.
 • Höganäshem uppmanas att se över sin betalningstid och möjlighet att, i likhet med Höganäs kommun, lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
 • Höganäs kommun är generösa med serveringstider och uteserveringarnas ytor. Möjlighet finns sedan tidigare att restaurangernas uteserveringar är öppna året om.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, till exempel sporthallar och Tivolihuset. Detta gäller även föreningar.
 • Kommunen kortar ner betalningstiden på sina fakturor från lokala leverantörer.
 • Kommunen har ett generöst förhållningsätt vid våra inställda konferenser, föredrag, resor med mera, exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
 • Kommunen skjuter upp evenemang istället för att avboka om möjligt - och låter pengarna som betalats stanna i företaget.
 • Höganäs Energi lämnar uppskov för betalningar för lokala småföretag när det gäller kostnader för el, värme och fiberavgifter.
 • Höganäs kommuns arbetsmarknadsenhet, Utvecklingscentrum, erbjuder hjälp till dig som är företagare i Höganäs och som har svårt att hitta vikarier.
 • Lokala restauranger ges möjlighet att leverera lunch till kommunanställda på Stadshuset. Det alterneras mellan ett par olika lokala restauranger per vecka.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen