Kullagymnasiet söker samverkan med lokala näringslivet i Höganäs!

Kullagymnasiet är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att profilera sig och en del i gymnasiets framtida varumärke kommer vara Entreprenörer behövs. Entreprenörer är en viktig del av Höganäs kultur och attraktionskraft och Kullagymnasiet önskar bidra till kommunens utveckling som en företagskommun i toppklass. Samtidigt gynnar det eleverna att få inblick i olika yrkesroller, yrkeskrav och branscher de inte tidigare mött.

Kulla söker därför samverkan med er företagare i Höganäs! Kullagymnasiets nya verksamhetschef Cecilia Wickenberg Rosengren diskuterar gärna olika former av projekt eller långsiktiga samarbeten för att skapa en utbildning med både bredd och spets inom entreprenörskap.

Kulla har flera idéer de gärna skulle satt i verket på bred front. Exempel på detta är Business Friday där klasser på utvalda fredagar kan ha undervisning i andra miljöer – på företag, konferenscentra eller i föreningslokaler för att få inblick i framtida studiemiljöer och arbetsliv. Eleverna på Kulla kommer också få ökade möjligheter att läsa kursen Entreprenörskap där eleven startar ett eget UF-företag med stöd från näringslivsavdelningen och förhoppningsvis från er företagare och anställda i Höganäs kommun.

På Kulla vill man sjösätta ett mentorsprogram där elever får möjlighet att få en mentor inom kommunen eller från ett av kommunens företag. Syftet är att öka kontaktytorna mellan företagen och eleverna och på så sätt stärka Höanäs, företagens och Kullagymnasiets varumärke samtidigt som eleverna får en bredare inblick i yrkeslivets förväntningar och i bredden av yrken i kommunen. Kommunen kommer inom kort att lansera en e-tjänst för dig som kan tänka dig att ställa upp som mentor för en eller fler gymnasieelever.

Har du idéer kring samverkan? Kontakta Cecilia Wickenberg Rosengren.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen