Höganäs nummer 1 i Skåne igen på myndighetsutövning

Höganäs kommun placerar sig även i år som trea i landet i SKR:s Insiktsundersökning, undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Höganäs tangerar därmed placeringen från förra årets mätning och befäster sin position som en av de absolut främsta kommunerna i landet när det kommer till myndighetsutövning. Höganäs kommun är även etta i Skåne.

SKR mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse- sex myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen. Detta är områden som kan vara helt avgörande för ett företags utveckling och framgång, därför är det verkligen roligt att se att vårt interna arbete ger resultat och att vi fortsätter att utvecklas! Vår strategi är tydligt uttalad i Höganäs att vi ska förenkla för företag och hitta lösningar, det gynnar både våra företag och oss i kommunen, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Insiktsundersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I förra årets mätning hamnade Höganäs kommun på plats tre i landet, en placering man nu upprepar.

– Det är jättekul att Höganäs fortsätter att ligga i den absolut toppen i myndighetsutövning i Sverige, säger Anna Nilsson, nytillträdd näringslivschef i Höganäs kommun. Konkurrensen är tuff - vi är många kommuner som arbetar strategiskt, medvetet och uthålligt med våra företagsfrågor, men att vi återigen hamnar så högt i rankingen visar att vårt arbete ger resultat. Vi kommer nu att analysera resultatet för att se hur vi kan fortsätta utvecklas och ännu mer befästa vår position.

Fakta om Höganäs kommuns arbete med att utveckla företagsklimatet:
Höganäs kommun har sedan 2015 en uttalad vision med bland annat två strategier som innebär att kommunen ska förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringen. Företagslots är ett arbetssätt som funnits i kommunen under många år, och som många gånger är vägen in för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet, där alla berörda myndighetsutövande tjänstemän träffar företaget vid ett tillfälle och i ett tidigt skede. Under våren har samtliga myndighetsutövare i Höganäs kommun gått en utbildning i näringslivsfrågor för att ytterligare spetsa företagsklimatsfrågan i kommunen.

Kommunikation, dialog, tillgänglighet och mötesplatser där företagen kan möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt och få information är också prioriterade. Företagsbesök görs kontinuerligt som en viktig del av detta, inte minst för att skapa förståelse för företagens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Insiktundersökningen används som ett instrument för att följa upp och utveckla myndighetsarbetet. Även företagslotsarbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Mer information om SKR:s Insiktsundersökning hittar du här: Insikt | SKR

För mer information, kontakta näringslivschef Anna Nilsson; anna.nilsson2@hoganas.se alt. 073-4638224

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: