Affärs- och Produktutveckling inom besöksnäringen

Familjen Helsingborg kommer med start i juni 2021 att driva en affärs- och produktutvecklingsprocess, APP, med stöd från Tillväxtverket. Initiativet vänder sig till företag inom besöksnäringen i nordvästra Skåne och är en inspirerande process med affärsutveckling som fokus.

Coronapandemin och nya krav på hållbarhet innebär att både destinationer och företag inom besöksnäringen behöver ställa om för att växa och utvecklas. En omställning kräver kunskap, flexibilitet och att snabbt kunna ta fram nya och hållbara affärsmodeller. En grundsten i upplägget är hållbarhet och de globala målen. Initiativet ska hjälpa deltagarna att utveckla sin affärsmässiga kompetens, bli mer konkurrenskraftiga och se hur man kan ställa om utifrån omvärldens förändringar. Detta blir allt mer viktigt då vi ser nya trender och resmönster hos besökaren som vi måste förhålla oss till.

Vad?
APP processen innehåller workshops, utbildningar, inspirationsföreläsningar och diskussioner där ca 35 deltagarna har möjlighet att dela med sig och inspireras av andra. Projektet har som mål att bidra till att ökad samverkan både mellan deltagare och kommuner.

Deltagarna kommer att få konkret kunskap om:
Hur de når ut till olika målgrupper, dess drivkrafter samt om nya resmönster och trender.
Hur konsumenter ser på hållbar utveckling och vad de vill konsumera.
Hur de kan arbeta med digitala kanaler för att nå sin potentiella målgrupp.
Möjlighet till nätverkande över kommungränserna.
Individuell coachning av professionell rådgivare inom affärsutveckling.

För vem?
Du som redan har en verksamhet och är aktiv i besöksnäringen.
Du som är aktiv någon av de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg.
Du som har mandat att affärsutveckla verksamheten alt är ägare.
Du som känner ett behov att ställa om din verksamhet utefter nya trender och resmönster.

Tid?
4-5 halvdagsträffar varav minst 2 är digitalt.
Fokus på hösten 2021 med undantag för en halvdag i juni.

Vill du veta mer om APP?
Kontakta näringslivsutvecklare Josefine Marklund

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen