Brandsäkerhet i din verksamhet

Brandsäkerhet brukar man kanske tänka på främst i juletid, men även i sommartider är det naturligtvis viktigt med ett väl fungerande brandskydd i sin verksamhet. Kommunens räddningstjänst har tagit fram matnyttig information om hur ni kan jobba med brandskyddsarbete i er verksamhet.

Systematiskt brandskyddsarbete
Det är alltid viktigt att ha ett bra systematiskt brandskyddsarbete.
Egenkontroller av brandskyddet kan förtätas så
att man tryggar en god säkerhet. Tänk på att varor inte
blockerar utrymningsvägar och att de inte blir stående
för länge på lastkajer eller liknande utomhus då anlagda
bränder är vanliga på dessa platser.

Utrymning
Att kunna utrymma säkert och effektivt är viktigt om
en olycka skulle inträffa – gå igenom er utrymningsorganisation
så att alla vet vad man ska göra vid ett
eventuellt tillbud.
• Hur ska personalen agera?
• Vem larmar SOS?
• Var är återsamlingsplatsen?
• Kontrollera så att utrymningsvägarna inte blockeras
av varor samt att handbrandsläckare eller annan
släckutrustning är lätta att nå och synliga.
• De gröna utrymningsskyltarna ska vägleda
personerna i butiken, säkerställ att dessa inte är
täckta.

Brandcellsgränser
Branddörrar ska förhindra att brand och rök sprider
sig och ska därför vara stängda eller uppställda på
magnet som släpper när larmet aktiveras. Säkerställ att
dessa dörrar inte är uppställda med en kil eller liknande.

Levande ljus
Att ha ljus tända i lokalen medför ett stort ansvar och
en stor brandrisk. Undvik helst detta eftersom det är
lätt att glömma dem om mycket annat ska göras.
Ha även uppsikt över spis eller värmeplattor och
säkerställ att inget förvaras på plattorna.

Tänk på
• Utrustning för brandskydd ska fungera och finnas i tillräcklig omfattning (exempelvis
brandvarnare, brandlarm, handbrandsläckare, inomhusbrandpost med mera).
• Alla nödutgångar ska vara lätta att öppna utan nyckel eller redskap.
• Alla på arbetsplatsen ska veta hur de ska agera om det börjar brinna.
• Håll god ordning på lastbryggor, i korridorer och i trapphus för att undvika anlagda bränder
och underlätta utrymning.
• Utrymningsvägar och brandredskap får aldrig vara blockerade.
• Branddörrar ska vara tätslutande och alltid hållas stängda (om de inte är uppställda på
magnet och kopplade till brandlarmet).
• Brandfarliga varor ska placeras på avsedd förvaringsplats.
• Utrymningsvägar ska vara tydligt skyltade hela vägen ut.
• Ställ inte levande ljus intill saker som kan ta eld.
• Byt lysrör när de börjar blinka. En glimtändare som släcker lysröret om det börjar blinka är en
trygg investering.
• Gör gärna en kontrollrunda innan du lämnar rummet eller arbetsplatsen. Släck levande ljus
och stäng dörrar för att förhindra direkt spridning av rök om något skulle hända.
• Se till att det finns timer på köksspisen och kaffebryggaren.

Tillsyn
Du som har haft tillsynsbesök av räddningstjänsten och att det i samband med tillsynen har påtalats brister i brandskyddet som ska åtgärdas, vänligen se till så att dessa brister åtgärdats och kontakta därefter räddningstjänsten för redovisning av genomförda åtgärder.
I skrivande stund håller räddningstjänsten på att kontakta verksamheter som inte har återkopplat till räddningstjänsten efter genomförd tillsyn då brister påtalades.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen