Vill du bli mentor till en elev på Kullagymnaiset?

Till hösten startar Kullagymnasiet upp ett nytt mentorsprogram med syfte att stärka elevernas förutsättningar för kommande arbetsliv och studier– och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Mentorskap handlar om att bygga en relation mellan en mentor och en elev. En mentor är någon med erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och som genom sitt intresse för andra människor kan fungera som förebild och samtalspartner.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer med någon som ser på branschen med andra/yngre ögon.
Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med ungdomar och andra mentorer.
Möjlighet att lyfta sin bransch

Inom mentorprogrammet kommer två gemensamma träffar att arrangeras. Till dessa bjuds samtliga mentorer och elever in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration. Mentorsprogrammet sätter igång i slutet på september och avslutas i april. Däremellan bokar du in mentorsträffar med din adept.

Låter detta intressant? Hör av dig till naringsliv@hoganas.se så berättar vi mer!

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: